نرم افزار حوزه مالی و بازرگانی

 مدیریت مالی و حسابداری
 مدیریت بودجه و خزانه داری
 مدیریت انبار و تدارکات خرید
 مدیریت بازرگانی فروش و پخش مویرگی
 مدیریت منابع انسانی، حقوق و دستمزد
 مدیریت اموال و دارائیهای ثابت
مدیریت تولید و برنامه ریزی مواد

کدینگ 12 سطحی شامل سرگروه حساب، گروه حساب، سه سطح اصلی، سه سطح شناور، سه سطح مراکز، و پروژه
قابلیت ارتباط دلخواه کدینگ اصلی (کل، معین، تفصیل) به سطوح شناور، مراکز هزینه و پروژه
ثبت اسناد حسابداری در حالت پیش نویس، موقت، تائید اولیه، تائید ثانویه، تائید نهایی و قطعی
خروجی گرفتن از اسناد در قالب فایل اکسل، PDF، تصویر و غیره (بیش از 15 فرمت گوناگون)
صدور اسناد تعدیلی پایان سال مالی و بستن حسابها موقت و دائمی بصورت اتوماتیک
تعریف انواع صندوق، بانک، کارتهای اعتباری، حسابهای بانکی، انواع چک و سفته
مدیریت دسته چک و کنترل سری و سریال دسته چکهای معرفی شده
انجام كليه امور بانكي چكها شامل دريافت و پرداخت، واگذاري، وصول، برگشت، استرداد، خرج كرد، ضمانت و ابطال آنها
معرفی كالا با تعین ویژگی، شماره فنی، بارکد، نوع، شرح کالا به فارسی و لاتین و تعیین نقطه سفارش کالا و غیره
قیمت گذاری کالا به روش میانگین، FIFO ، LIFO ، میانگین موزون در سطح انبار و یا گروه كالا
صدور رسیدهای انبار بصورت عادی، خرید، تولید، مستقیم، کالای امانی، برگشت از فروش، تعدیل کاردکس و غیره
صدور حواله انبار بصورت حواله فروش، مستقیم، مصارف تولیدی، ضایعات، تحویل کالا، تحویل دارائی، انتقال بین انبار و غیره

 تعریف مشخصات کامل مشتریان و تعیین میزان اعتبار هر یک
 صدور پیش فاکتور فروش، حواله فروش، فاکتور فروش، فاکتور فروشگاهی، فاکتور خدمات
 امکان تعریف مسیرهای بازاریابی بر اساس کد، نام و مسیر
 امکان صدور سند پورسانت فروشنده گان و بازرابها برای هر فاکتور
 امکان تعریف قوانین فروش جهت تعیین حد اعتبار مشتری، بازاریاب، سرپرست فروش و کنترل اقلام فاکتور برگشتی
 نگهداری اطلاعات کامل شخصی و شغلی پرسنل همراه با صدور احکام حقوقی، استخدامی و غیره
 محاسبه کامل حقوق و دستمزد ماهیانه پرسنل با تنوع عوامل حقوق و دستمزد
 امکان پرداخت مساعده و کسر مساعده های پرداختی بصورت اتوماتیک در حقوق ماهیانه پرسنل
 امکان ارتباط با انواع دستگاههای کارت ساعت زنی و ورود اطلاعات به صورت دستی
 تعریف گروه و طبقه کالا و تخصیص کالا به یک گروه یا طبقه
 تعیین فرمت پلاک اموال و تعیین پلاک اموال برای کالاهای ثبت شده در سیستم انبار
 امکان معرفی اموال و تخصیص گروه اصلی و فرعی، جمعدار، مرکز هزینه، محل استقرار، نرخ استهلاک و غیره
 امکان ثبت خرید و فروش دارائی، محاسبه استهلاک، تجدید ارزیابی، ثبت هزینه های تعمیر و نگهداری و غیره
 امکان ثبت عملیات دوره ای از قبیل صورت برداری اموال، تعدیل قیمت دوره ای و عملیات پایان سال مالی
 امکان معرفی قوانین استهلاک و گروه بندی قوانین بر اساس استانداردهای مربوطه