نرم افزار حوزه اداری و دبیرخانه

 اتوماسیون اداری و مکاتبات
 مدیریت وظایف و امور کارکنان
 مدیریت فرایندهای سازمانی BPMS
 مدیریت امور اداری و پرسنلی
 مدیریت آرشیو مستندات و بایگانی

 گردش مکاتبات در سطح درون سازمانی و برون سازمانی
 قابلیت معرفی دبیرخانه های متعدد و نامحدود با قابلیت اختصاص کارمندان به هر دبیرخانه
 تعریف گردش کار فرم ها بر اساس نیاز سازمان و بصورت کاملا دلخواه و شخصی سازی شده
 طراحی فرآیندها ، فرم‌ها وگزاش‌ها بصورت کاملا دلخواه و شخصی سازی شده
 مشاهده چرخه‌های گردش مکاتبات از زمان ثبت تا زمان اختتام و بایگانی
 پشتیبانی از دفاتر اندیکاتور مختلف در هر دبیر خانه
 امکان ثبت صورتجلسات و تصمیمات کاری حاصل از فعالیت یک شخص و یا کارگروه
 مدل سازی فرآیندهای جریان کار سازمان
 طراحی و پیاده‌سازی پردازش‌های موردنظر سازمان در بخش‌های مختلف گردش کار و فرآیند
 تکمیل پرونده پرسنلی (سوابق شغلی، تحصیلات، وضعیت تاهل و سایر اطلاعات شخصی)
 صدور انواع حکم و قرارداد پرسنلی (استخدام، انتساب، ارتقا مدرک تحصیلی، ارتقا شغل و…
 امکان صدور حکم کارگزینى با انواع استخدام قراردادى، ساعتى، روزمزد، رسمى، پیمانى و
 تامین زیر فرایندهای آموزش (نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی اثر بخشی)
 برگزاری آزمونهای تعیین سطح پرسنل بر مبنای گروهها و واحدهای کاری مختلف
 پشتیبانی از شعب مختلف بیمه و مالیات و امکان تهیه تفکیکی لیستها و دیسکتها
 ثبت و نمایش و تشکیل پرونده درمانی، بهداشتی پرسنلی
 سازگار با iOS (نسخه 9 به بالا) و اندروید (نسخه 4.2 به بالا)