نرم افزار فروشگاهی و اصناف

ثبت اسناد حسابداری در حالت پیش نویس، موقت، تائید اولیه، تائید ثانویه، تائید نهایی و قطعی

خروجی گرفتن از اسناد در قالب فایل اکسل، PDF، تصویر و غیره (بیش از 15 فرمت گوناگون)

تعریف انواع صندوق، بانک، کارتهای اعتباری، حسابهای بانکی، انواع چک و سفته

مدیریت دسته چک و کنترل سری و سریال دسته چکهای معرفی شده

انجام كليه امور بانكي چكها شامل دريافت و پرداخت، واگذاري، وصول، برگشت، استرداد، خرج كرد، ضمانت و ابطال آنها

تسویه وجوه دریافتی از صندوق ها بصورت اتوماتیک بهمراه صدور سند حسابداری

معرفی كالا با تعین ویژگی، شماره فنی، بارکد، نوع، شرح کالا به فارسی و لاتین و تعیین نقطه سفارش کالا و غیره

قیمت گذاری کالا به روش میانگین، FIFO ، LIFO ، میانگین موزون در سطح انبار و یا گروه كالا

صدور رسیدهای انبار بصورت عادی، خرید، تولید، مستقیم، کالای امانی، برگشت از فروش، تعدیل کاردکس و غیره

صدور حواله انبار بصورت حواله فروش، مستقیم، مصارف تولیدی، ضایعات، تحویل کالا، تحویل دارائی، انتقال بین انبار و غیره

تعریف مشخصات کامل مشتریان و تعیین میزان اعتبار هر یک

صدور پیش فاکتور فروش، حواله فروش، فاکتور فروش، فاکتور فروشگاهی، فاکتور خدمات